Александар Каваја

Александар Каваја

CEO, Веб развој и дизајн, администратор, на база и директен маркетинг услуги