Дарко Чекаловски

Дарко Чекаловски

Администратор на база и директен маркетинг услуги, оддел за финансии